Tyhjä

Yhteensä: 0,00 €

Olet täällä

Toimitusehdot

    

KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

Verkkokaupan tuotteita myy Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457)). 

1. Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta market.naantali.fi ostoskorin kautta.
Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.
Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

2. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Vetuma-palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets 
Oy:n korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard). 

3. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat voivat osin poiketa muiden myyntipisteiden hinnoista. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). 
Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

4. Ilmoittautumista koskevat perumisehdot

Ostetun osallistumisen muuttamisesta tai perumisesta on aina sovittava erikseen. Peruutustapauksissa maksu palautetaan vain sairastapauksessa. Sairastapaus todennetaan lääkärin- tai sairaanhoitajan antamalla todistuksella. Pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä siihen yhteyshenkilöön tai toiminnan vastuuhenkilöön, jonka tiedot on mainittu tapahtuman yhteydessä. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät myös Naantalin kaupungin verkkosivuilta.

Naantalin kaupunki voi peruuttaa toiminnan osallistujamäärän jäädessä alle määritellyn minimiosallistujamäärän. Toiminnan peruuntuessa tuotteen ostaneeseen henkilöön otetaan yhteyttä Naantalin kaupungin toimesta. Maksettu osallistumismaksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Naantalin kaupungilla ei ole velvollisuutta tarjota vastaavaa toimintaa peruuntuneen tilalle.

5. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Naantalin kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Naantalin kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Naantalin kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Naantalin kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

6. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Naantalin kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai 

hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Naantalin kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

7. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

8. Vahingonkorvausvastuu

Naantalin kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Naantalin kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Naantalin kaupunki ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

9. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Naantalin kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Naantalin kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

10. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Naantalin kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

11. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.